Koncept

Samtliga 10 delägare erhåller 2+2+1 vecka per år. Två veckor under högsäsong nov-mars, resterande
under årets övriga veckor som också har ett härligt klimat.


Genom att dela på inköps- och drifts- kostnaden blir den totala kostnaden mycket låg för varje delägare,
men du har ändå tillgång till huset normalt mer än vad du har tid att nyttja.


Genom våra erfarenheter med mer än 500 nöjda delägare i Åre och Sälen har vi stor kunskap om delägarskap
som ett unikt sätt att äga och bo.


Väl mött i Thailand!

Tomas Östgren, Kent Norström