Koncept


Samtliga 10 delägare erhåller 2+3 veckor per år. Två veckor under högsäsong nov-mars, resterande treveckorsperiod under årets övriga veckor som också har ett härligt klimat.


Genom att dela på inköps- och drifts- kostnaden blir den totala kostnaden relativt låg för varje delägare,
men du har ändå tillgång till huset normalt mer än vad du har tid att nyttja.

Genom våra erfarenheter med mer än 600 nöjda delägare i Åre och Sälen har vi stor kunskap om delägarskap
som ett unikt sätt att äga och bo.


Väl mött i Thailand!

Tomas Östgren, Kent Norström